Hoofd-voetbediening

De Adremo hoofd-voetbediening is een besturingssysteem voor mensen die onvoldoende handfunctie hebben voor het adequaat bedienen van een rolstoel, computer of communicatiemiddel door middel van een joystick.

 

Uitgangspunt hierbij zijn altijd de mogelijkheden van de gebruiker. Standaard is de besturing waarbij gas geven, stoppen en omschakelen naar achteruit of andere functies gebeurt met de voeten, en sturen met het hoofd. Waar nodig kunnen wij hier eenvoudig van afwijken ombijvoorbeeld subdoelen te trainen of beter aan te sluiten op de betreffende gebruiker.

 

Belangrijk is een dusdanige instelling van de zitunit en besturing, dat de normale motoriek aangewend kan worden. Pathologische motorische bewegingen (spastische patronen, dyskinetische bewegingen) worden zo veel mogelijk voorkomen.

 

Door de goede instelbaarheid qua draaipunten, veerdruk, schakelmomenten en zithouding zijn slechts minimale motorische vaardigheden nodig voor de bediening. Het feedbacksysteem van de hoofd-voetbediening wordt waar nodig gecombineerd met professionele training op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel niveau. De gebruiker leert hierdoor controle over zijn lichaam te krijgen, en daarmee controle over de besturing.

 

Soms is er twijfel over in hoeverre een cliënt met de Adremo hoofd-voetbediening kan leren omgaan. De vereiste voorwaarden op het gebied van motoriek (hoofdbalans, spierspanning), cognitie (ruimtelijk inzicht, lichaamsbesef) en gedrag ( motivatie, frustratie ) zijn echter minimaal.

 

De hoofdsteunen, voetpedalen en andere schakelaars zijn ook los verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kunnen op maat aangepast worden. Na montage op uw eigen voorziening kunt u communicatieapparatuur, een computer, aangepast speelgoed of andere apparatuur aansturen.

 

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende passing om meer duidelijkheid te geven

 

sam in pisa thdetail schakelhoofdsteun thdetail voetpedalen th

Contact

Adremo Revalidatie Techniek
Tolhusleane 17
8401 GA Gorredijk
+31 (0)5134 65543

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.adremo.nl

 

JoomShaper